พล.ต.ท.อำนาจ อันอาตม์งาม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม

การประชุมการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

การประชุมการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

การประชุมการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

การประชุมการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

Bookmark the permalink.

Comments are closed.